1. Schade aan de bus.
 2. Vrijwillig vernielingen aanbrengen in de bus, diefstal en andere zaken van deze aard leiden automatisch tot een verwijdering uit de club. Bovendien zal ook een schadevergoeding gevraagd worden. Wie per ongeluk schade toebrengt aan de bus (leuning afbreken, zetelbekleding bevuilen,…), moet dit komen melden aan "het bestuur" en voor de gevolgen instaan (opkuisen en/of schade betalen indien nodig). Zoniet zal het beschouwd worden als vrijwillig schade toebrengen.

 3. Bevuilen van de bus.
 4. De bus opzettelijk bevuilen kan niet (sigarettenpeuken op de grond gooien, kroonkurken op de grond gooien, drank of drankresten uitgieten,…). Gelieve dit dan ook allemaal te respecteren!!!

 5. Ambiance op de bus.
 6. Tegen luidruchtig zingen en ambiance maken is geen enkel bezwaar, integendeel! Wel verboden in dit verband zijn: op de ruiten of andere delen van de bus kloppen.

 7. Drankgebruik op de bus.
 8. Op de bus mag men naar eigen goeddunken drinken zoveel als men wil. De enige beperking is dat het niet zo ver mag gaan dat het risico dat men zichzelf of anderen ernstige schade kan berokkenen (valpartijen, overgeven,…) te groot wordt. Wie te ver gaat, zal hierop gewezen worden door "het bestuur".

 9. Toilet op de bus.
 10. De toestand van de toiletten is voor bepaalde buschauffeurs een steeds weerkerende bron van ergernis. Voor een busreis naar Luik is er een pisstop in Paal (na min) en dan nog eens in Boirs (na half uur later). Gelieve deze pisstop dan ook zoveel mogelijk te gebruiken en het toilet zo weinig mogelijk!

 11. Gedrag buiten de bus.
 12. Buiten de bus is iedereen vrij te doen en laten wat hij of zij wil. Dit mag echter geen nadelige gevolgen hebben voor de andere busreizigers of voor het imago van de club (hieromtrent is er een nieuwe reglementering sinds 11/2007). Vandalisme in en aan stadions, het aanvallen van onschuldige mensen en andere zaken van deze aard kunnen door "het bestuur" gesanctioneerd worden aangezien de club hiervoor kan beboet worden door bv geen tickets meer te verkrijgen voor bepaalde matchen.

 13. Aansprakelijkheid.
 14. Het bestuur van de club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
  • eventuele ongevallen die zich voordoen op de bus.
  • eventuele ongevallen die zich voordoen tijdens tussenstops onderweg.
  • eventuele ongevallen die zich voordoen op de vertrekplaats of de eindbestemming van de busrit.
  • eventuele ongevallen die zich voordoen onderweg van huis naar de vertrekplaats van de busrit.
  • eventuele ongevallen die zich voordoen onderweg van de eindbestemming van de busrit naar huis.

 15. Kritiek.
 16. Als er zaken zijn die u niet bevallen, kunt u deze altijd melden aan "het bestuur". Indien uw grieven gegrond zijn, zal hier zeker rekening mee gehouden worden. Wij staan open voor elke vorm van kritiek. Af en toe eens discussiëren, kan alleen maar leiden tot vooruitgang.

 17. Vertrekuren bus.
 18. De bus vertrekt voor en na de match altijd op het afgesproken uur. Er wordt op dat uur in principe niet geteld of iedereen er is. Wij gaan er van uit dat wie er niet is, verkiest niet mee te rijden en dat is zijn goed recht. Wij zijn immers geen schoolbus.
  VERTREKUREN NA DE MATCH: Thuis: in principe 3 kwartier na het einde van de match (bvb. match om 20u, vertrek om 22u30 na de match.)

 19. Ruzie maken of vechten op de bus.
 20. Ruzie zoeken of vechten met anderen op de bus kan niet. Het voornaamste doel van de bus is op een gezellige en voordelige manier naar Standard gaan kijken. Alle mensen op de bus zijn Standardsupporters. Als er enkele bij zijn wiens persoonlijkheid u verder minder op prijs stelt, zult u zich daar moeten bij neerleggen, niet iedereen heeft immers hetzelfde karakter. Ruziemakers worden dus niet geduld op de bus, zij verpesten de sfeer.

 21. Opmerkingen ivm bus of chauffeur.
 22. Alle opmerkingen in verband met de bus of de chauffeur moeten aan het bestuur gemeld worden. De gepaste conclusies zullen dan getrokken worden. Rechtstreekse aanvallen op de chauffeur zullen dus niet geduld worden, die mens is ook maar een mens.

 23. Reglement tickets.
 24. Wie tickets bestelt, moet die in principe op voorhand betalen. Hiervan kan worden afgeweken als het bestuur de personen in kwestie voldoende vertrouwt. Mensen die kaarten bestellen, maar uiteindelijk niet kunnen meegaan naar de match, moeten hun kaart toch betalen. Tenzij er nog een andere koper voor het ticket gevonden wordt). Mensen die kaarten bestellen en zelfs na herinnering niet willen betalen worden definitief uit de supportersclub gesloten.

 25. Ticketing-principe uitwedstrijden met beperkt aantal plaatsen.
 26. Voor de uitwedstrijden met een beperkt aantal tickets (brugge, genk, anderlecht) geldt volgend principe: We bekijken de lijst van de busreizen en wie het meeste punten, heeft het eerste recht op tickets. In de heenronde gaan we hierbij terug tot vorig seizoen. In de terugronde bekijken we de cijfers van de heenronde. Let op: De voorrang voor trouwe leden geldt wel slechts tot 10 dagen voor de match. Wie dan nog niet gereserveerd heeft, verliest zijn voorrang en vanaf dan hanteren wij het principe: Wie eerst komt, eerst maalt.

 27. Iedereen die op de RSDK-bus stapt, verklaart zich automatisch akkoord met dit intern reglement.