Door omstandigheden kan de zitdag van morgen niet door gaan, dit zijn de nieuwe/correcte zitdagen:

- zaterdag 9 juni (19h30-20h30)
- woensdag 13 juni (19h-19h30)
- woensdag 20 juni (19h-19h30)

 

 

De competitie is nog maar nauwelijks afgefloten en hier zijn we er weer mee (na een schitterend einde van het seizoen!!)  om de nieuwe abonnementencampagne binnen onze club op gang te fluiten!
De tarieven van de abonnementen voor het nieuwe seizoen 2018-2019 blijven op hetzelfde niveau en zijn bijgevolg niet verhoogt in vergelijking met voorgaand jaar!
Het lidgeld voor volgend seizoen zal ook nu weer 10€ bedragen, dit geldt voor zowel de abonnees als voor de niet abonnees!

De voorrangsperiode voor het verlengen van de abonnementen loopt tot en met zaterdag 24 juni!

Praktische regeling voor de abonnementen
Eerst en vooral willen we een duidelijk onderscheid maken tussen de verlengingen en de nieuwe abonnementen.

- De nieuwe abonnementen: Ook dit jaar zullen er nog genoeg plaatsen zijn om al de gegadigden een abonnement te bezorgen, dit geldt wel niet voor de populaire plaatsen (A3 tot en en met F3, daar is de kans eerder klein om een nieuw abonnement te bekomen).
Betreffende de betalingen van de abonnementen gelden dezelfde regels als bij het verlengen van de abonnementen, dus zie hieronder!


- De verlengingen: Je abonnement verlengen kan op 2 verschillende manieren.


a) Via een zitdag (deze zullen 3x plaatsvinden): En dit op woensdag 6 juni (19h-19h30), zaterdag 10 juni (19h30-20h30) en op woensdag 20 juni (19h-19h30). Telkens in Café Cubana. Uiteraard kan er op dat moment enkel cash betaald worden.


b) Via mail en overschrijving: Je dient een mail te versturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. met de volgende gegevens: naam, volledig adres, id-nr, geboortedatum, plaats van abonnement (dit geldt voor iedereen!!!) en of je al dan niet met de bus wenst mee te rijden. Gelijktijdig dien je op de volgende rekeningnr BE943200 4525 4614 het bedrag van het gewenste abonnement(en) te storten (+ 10€ lidgeld per persoon).

De tarieven vind je terug op de volgende link:

Een info cheat betreffend de prijzen volgt nog!

Alle abonnees dienen hun huidige abonnement bij te houden, dus nog niet inkanderen!!!

Op ons forum in de topic verlengingen/nieuwe abonnementen 2017-2018 kan je steeds de stand van zaken volgen, indien opmerkingen aanpassingen… Just shoot!

Caf