Het afgelopen seizoen was op diverse gebieden bizar te noemen, eerst presteerde onze club uiterst wisselvalig na een goede start volgde een zwarte december maand om vervolgens toch vrij vlot de PO’s te bereiken, vervolgens brak het  alom gekende Covid-18 virus uit met alle gevolgen vandien, om tot slot te eindigen met de licentie crisis. Men kan dan ook bezwaarlijk stellen dat onze geliefde club in woelige wateren verkeerd.

Maar in moeilijke omstandigheden leert men ook hun echte supporters kennen, en daarom het volgende naar jullie toe, laat je club nu niet in de steek, nu hebben ze ons meer dan ooit nodig!!

 

Ook staat onze club aan het begin van een nieuw en zeer bijzonder seizoen aangezien we in 2021 100 jaar onafgebroken aanwezigheid in eerste klasse (Belgisch record) zullen vieren : een uniek historisch moment dat niet zomaar voorbij zal gaan.


De tarieven van de abonnementen voor het nieuwe seizoen 2020-2021 zijn dezelfde ten opzichte van vorige seizoen (zie prijslijst in de bijlage).

Indien je een abonnement voor de PO’s had besteld, dan mag je dit bedrag in vermindering brengen voor je nieuw abonnement. 

 

Onze club geeft ook  2 cadeaus aan elk abonnee : een stoffen mondmasker in de kleuren van Standard en een bundel waardebonnen van een totale waarde van 1000 euro bij onze partners en andere gerenommeerde instituties.

 

Het lidgeld voor volgend seizoen zal ook nu weer 10€ bedragen, dit geldt voor zowel de abonnees als voor de niet abonnees!

De voorrangsperiode voor het verlengen van de abonnementen loopt tot en met woensdag 1 juli!

Praktische regeling voor de abonnementen
Eerst en vooral willen we een duidelijk onderscheid maken tussen de verlengingen en de nieuwe abonnementen.


- De verlengingen: Je abonnement verlengen kan op 2 verschillende manieren.
a) Via een zitdag (deze zullen 3x plaatsvinden): En dit op donderdag 11 juni (19h30-20h30), op donderdag 18 juni (19h-19h30) en op donderdag 27 juni (19h-19h30). Telkens in Café Cubana. Uiteraard kan er op dat moment enkel cash betaald worden.


  1. b) Via mail en overschrijving: Je dient een mail te versturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. met de volgende gegevens: naam, geboortedatum, plaats van abonnement en of je al dan niet met de bus wenst mee te rijden. Gelijktijdig dien je op de volgende rekeningnr BE943200 4525 4614 het correcte bedrag van het gewenste abonnement(en) te storten (+ 10€ lidgeld per persoon).

- De nieuwe abonnementen: Ook dit jaar zullen er nog genoeg plaatsen zijn om al de gegadigden een abonnement te bezorgen, dit geldt wel niet voor de populaire plaatsen (A3 tot en met F3, daar is de kans eerder klein om een nieuw abonnement te bekomen). Elk nieuw abonnee dat nog geen golden/red card heeft dient zich aan te melden in de cubana (registratie via ID-card is verplicht!).
Betreffende de betalingen van de abonnementen gelden dezelfde regels als bij het verlengen van de abonnementen!

 

Alle abonnees krijgen een nieuw abonnement en het aanwezige drankgeld zal overgezet worden!

Onze club garandeert ons ook dat indien er een match achter gesloten deuren zou moeten plaatsvinden door Covid-19 deze match vergoed zal worden!

 

Tot slot, op ons forum in de topic verlengingen/nieuwe abonnementen 2020-2021 kan je steeds de stand van zaken volgen, indien opmerkingen aanpassingen… Just shoot!

Caf